CISCO DX 80

GeriljaWorks ble kontaktet av Cisco for å bidra til formgivning og utvikling av Deres nye stasjonære endepunkter. Arbeidet ble gjort i nært samarbeid med Ciscos Lysaker design team, og resultatet ble et helt nytt og banebrytende produkt i Ciscos desktop lineup.

 

GeriljaWorks was approached by Cisco to help during design, and development of one of their new desktop endpoints. The work was done in close collaboration with Cisco’s Lysaker design team, and the result is completely new and groundbreaking product in the Cisco desktop lineup.

integrErt samarbeid med én skjerm på pulten

Cisco DX 80 leverer en kompromissløs og ny tilnærming til samarbeid. DX80 tar samarbeid til et nytt nivå med prisbelønnet design, utvidede muligheter, og gunstig prising som gjør det mulig å levere til hver pult på et hvert kontor. Dagene der du trengte flere verktøy for en produktiv dag på kontoret er borte.

Cisco DX80 er en del av DX Series desktop-linje i Cisco sin portefølje av samarbeids-endepunkter. Den har en lett-å-bruke berøringsskjerm med alle kommandoer på skjermen.

23 "DX80 tilbyr alt du trenger for å være produktiv i én elegant enhet som eliminerer behovet for en ekstern skjerm og en IP-telefon på pulten.

 

Primære funksjoner inkluderer:
    • Dedikert, 1080p high-definition (HD) video kommunikasjonssystem som alltid er aktivt
    • Omfattende Cisco Unified Communications-telefoni kompatibilitet
    • 23-tommers 16: 9-skjerm for en engasjerende opplevelse under videosamtaler
    • Multi-touch berøringsskjerm for et elegant og kraftig brukergrensesnitt
    • Høykvalitets lydsystem for høyttaler

DX80 kjører på Android operativsystem. Out-of-the-box brukere har tilgang til fullt integrerte Android-programmer, inkludert Cisco WebEx og Cisco Jabber.
Security Enhanced Android operativsystem kombinert med Cisco ende-til-ende sikkerhetsfunksjonene gir trygghet for nettverksadministratorer.

Hovedfunksjoner:
    • Intelligent lydfunksjon eliminerer bakgrunnsstøy.
    • Security Enhanced Android operativsystem kombinert med Cisco ende-til-ende sikkerhetsfunksjonene gir trygghet til nettverksadministratorer.
    • Cisco Extension Mobility støtter flere profiler, slik at delte arbeidsområder fungerer knirkefritt.
    • Native Cisco AnyConnect VPN gjør tilkobling mellom arbeidsplass og hjemmekontor raskt og enkelt.

 

INTEGRATED COLLABORATION WITH ONE SCREEN ON THE DESK

Cisco DX 80 is a new approach to working that delivers an uncompromised collaboration experience. The DX80 takes collaboration to a new level with award-winning design, expanded capabilities, and value-based pricing to scale to every desktop in every organization. Gone are the days where you need multiple devices and peripherals at your desk to be productive.

Cisco DX80 is part of the DX Series desktop line within the Cisco portfolio of collaboration endpoints. It features an easy-to-use touchscreen with all commands onscreen.

The 23” DX80 offers everything you need to be productive in one sleek device that eliminates the need for an external monitor and an IP phone on the desk.

Primary features include:
    •    Dedicated, always-on 1080p high-definition (HD) video communication system
    •    Extensive Cisco Unified Communications telephony feature compatibility
    •    23-inch, 16:9 screen for an engaging experience during video calls and processing needs
    •    Multi-touch touchscreen for an elegant and powerful user interface
    •    High-quality audio system for speakerphone

The DX80 runs on the Android operating system. Out-of-the-box users have access to fully integrated Android applications, including Cisco WebEx and Cisco Jabber.
Security Enhanced Android Operating System combined with Cisco end-to-end security features gives peace of mind to network administrators.

Key functionality:
    •    The intelligent audio feature eliminates background noise.
    •    Security Enhanced Android Operating System combined with Cisco end-to-end security features gives peace of mind to network administrators.
    •    Cisco Extension Mobility supports multiple profiles, allowing hot-desking and shared workspaces.
    •    Native Cisco AnyConnect VPN makes connecting to the workplace from the home office quick and easy.

www.cisco.com