ELIXIA PROFILING

Gjennom målrettet bruk av design i sine egne produkter, har Elixia styrket deres identitet. Serien er en blanding av utviklede Elixia produkter som støttes av noen justerte profileringsprodukter, sikring en innvirkning på markedet.

 

Trough targeted use of design in their own products, Elixia has strengthen their identity. The range is a mix of developed Elixia products supported by some adjusted profiling products, securing an impact on the market.