ETTO E-SERIES

E-serien fra Etto er en helt ny multiple-impact hjelm for actionsport: En kultur der individualitet, integritet og stil er viktige aspekter for troverdighet. Vi så til de klassiske actionsport hjelmene for inspirasjon, som har sine røtter i skateboarding, BMX og inline skating.

For å skape et produkt som ville appellerer sterkt til målgruppen, ble markedsundersøkelser en avgjørende del av designposessen. Gjennom statestikk og kvantitativ data kartla vi målgruppens motivasjon og oppførsel, samt nye kulturelle trender.

 

The E series by Etto is a brand new multiple-impact helmet for action sports: A culture where individuality, integrity and style are key ingredients for credibility. We looked to the classic action sports helmets for influences, which have its roots in skateboarding, BMX and inline skating.

Market research was vital to the project in creating a product that would resonate strongly with the target audience. By openmindedly interpreting both statistical and qualitative data we identify peoples motivation and behavior-patterns, as well as emerging cultural convergenses.

 

GeriljaWorks har stor tro på en brukersentrert designtilnærming. Ved å konfrontere rytterkulturen søker vi å forstå de underliggende og grunnleggende mønstre. Fra denne observasjonsbasert researchen avdekket vi flere viktige punkter som sterkt ville påvirke prosessen.

E-serien introduserer svært egendefinerbare innsatser som gjør det mulig for unike funksjoner. Disse innleggene kan for eksempel fungere som festeposisjoner for tilbehør som visir, øretelefoner, gogglestropp etc.

GeriljaWorks strongly believe in a user-centric design approach. By confronting the rider-culture itself we seek to understand the underlying, fundamental patterns. From this observation-based research the designers revealed several important notions that would strongly influence the process.

The E-Series introduce highly customizable inserts that allow for some unique features. These insert points may for instance act as attachment positions for extended helmet accessory such as a visors, earphones, goggle strap holder etc.

www.etto.no