GreenSeat

GreenSeat er utviklet etter flere besøk på festivaler hvor vi har opplevd smerten av å stå oppreist for mange timer. Festivaler nekter folk å ta med stoler inn i på området da dette fører til store mengder søppel, og at stolene kan brukes i fylleslagsmål.

 

GreenSeat is developed following several visits at festivals where we have experienced the pain of standing upright for long hours. Festivals refuse people to bring chairs into the area as this leads to a large amount of litter, and the chairs can be used in drunken brawl.

- Det er en pappstol for engangsbruk på festival!
- Du trenger ikke sitte på bakken når det regner!
- Konstruksjonen er testet for vekt opp til 120 kg.
- Testing viser at folk kan sitte på bakken i minst 4 timer lenger med GreenSeat.

Vi erkjenner at selskaper som selger produkter til unge mennesker hele tiden er på utkikk etter nye måter å markedsføre sine produkter. De ser stadig til festivalarenaer og deres likesinnede. Folk blir lei av tradisjonell reklame i form av reklameplakater og TV-spots.

GreenSeat handler om å tenke grønt. Hele livssyklusen til produktet er miljøvennlig. Transport er en stor bekymring i denne saken. Derfor velger vi å la setet har en sammenleggbar konstruksjon slik at det blir så flat som det kan i transport.

GreenSeat produseres i to-lags bølgepapp. Materialet er billig, sterk og veldig lett å resirkulere. Det er det samme materialet som brukes i emballasje for eksport av for eksempel fisk over hele verden. Den kan behandles på en rekke måter for å øke ytelsen. Voks kan brukes for å gjøre den motstandsdyktig mot fuktighet, eller reflektiv folie for å oppnå termisk isolasjon.

- It is a cardboard chair for onetime use in a festival!
- You do not sit on the ground when it is raining!
- The construction is tested for bodyweights up to 120 kg.
- Testing shows that people can sit on the ground at least 4 hours longer with a Greenseat.

We acknowledge that companies selling products to young people constantly are looking for new ways to promote their products. They are increasingly entering festival venues and their likes as people are getting tired of traditional advertising in the form of billboards and TV-spots.

GreenSeat is all about thinking green. The whole lifecycle of the product is environmentally. Transport is a big concern in this matter. Therefore we choose to let the seat have a foldable construction so it becomes as flat as it can in transportation.

GreenSeat produces in two-layered corrugated cardboard. The material is cheap, strong and very easy to recycle. It is the same material used in packaging for exporting for example fish all over the world. It can be treated in a number of ways to increase performance. Wax can be applied to make it humidity resistant, or reflectiv foil to obtain thermo isolation.