DRINKING FOUNTAIn

Etter å ha vunnet anbud fra Oslo Vann- og Avløpsetaten, designet og utviklet GeriljaWorks denne drikkefontenen - et forfriskende og stilfult bidrag ved Oslos nye Barcode/Opera-område.

GeriljaWorks' designteam tok vinnerkonseptet fra konkurransen og videreførte dette til CAD. Nøye utviklet innmat, som skal motstå hærverk og års bruk, ble definert og produsert i samarbeid med Oslo Vann- og Avløpsetaten og Goltens mekaniske verksted.

Eksteriøret er bestående av en ufullstendig sirkel som sluttes når vannstrålen aktiveres. Den lyse fiberbetongen gir fontenen en sterk og tydelig siluett, som underbygger det enkle formspråket.

Fontenen aktiveres ved en bryter i front. Ved et enkelt trykk distribuerer fontenen nok vann til å fylle én flaske.

After winning a tender from Oslo Water and Sewer Administration, GeriljaWorks designed and developed this drinking fountain - a refreshing and stylish addition to Oslo's Barcode/Opera area.

GeriljaWorks' design team took the winning concept from the competition into CAD. The carefully developed interior, resistant to vandalism and years of use, was defined and produced in collaboration with the Oslo Water and Sewer Administration and Goltens mechanical workshop.

The exterior is composed of an incomplete circle, circuited when the fountain is activated. The bright fiber concrete gives the fountain a strong and clear silhouette, that underscores the simple design language.

The fountain is activated by a switch in the front. By a simple press the fountain distributes enough water to fill one bottle.

 
 
GeriljaWorks believes that drinking local tap water is a great way to reduce Co2-emissions world wide!