HELLY HANSEN ODIN

"Helly Hansen work hard so that you can play hard" - ODIN patrulje prosjekt er Helly Hansens måte å hedre fjellets fagfolk med hva de trenger mest; fremragende arbeidklær. Samarbeidet mellom GeriljaWorks og patruljer rundt om i verden, bidro til at Odin serien utviklet seg til det perfekte verktøyet for fjellklatrere. GeriljaWorks hjalp til å utforske både estetiske og funksjonelle aspekter innen utvikling.

 

Helly Hansen work hard so that you can play hard” - The ODIN Patrol Project is Helly Hansens way of honoring the mountain professionals with what they need the most; Preeminent work wear. Working closely together with GeriljaWorks and patrollers around the globe, the ODIN series promise a unique foundation in creating the perfect tool for mountaineers. GeriljaWorks helped exploring both esthetical and functional aspects within the development.

HELLY HANSEN ODIN

Den ODIN Patrol-prosjektet er Helly Hansens måte å hedre det profesjonelle fjellfolket med det de trenger mest; fremragende arbeidstøy. Tett samarbeid mellom GeriljaWorks og patruljemannskap rundt om i verden, gir Odin-serien det unike grunnlag for å skape det perfekte verktøy for fjellfolk.

OBSERVERE, LÆRE, RESPONS

Utviklingen inneholdt en omfattende og detaljerte studier av både fjellførere og redningsarbeidere. Vi var ikke fornøyd med å bare lese om, og lytte til vår målbrukere alene. Derfor observerte og opplevde vi deres arbeidsmiljø og vaner - ved å analysere alle utfordringer og mulige scenarier.

HELLY HANSEN ODIN

The ODIN Patrol Project is Helly Hansens way of honring the mountain proffesionals with what they need the most; Preeminent workwear. Working closely together with GeriljaWorks and patrollers around the globe, the ODIN series promise a unique foundation in creating the perfect tool for mountaineers.

OBSERVING, LEARNING, RESPONDING

The development underwent extensive and detailed studies of both mountain guides and rescue workers. Not satisfied by reading and listening to our target users alone, we seek to observe and experience their working environment and habits. By analysing every challenge and possible scenarios.

www.hellyhansen.com