Step by Step

Step by Step - følger utviklingen av barnet. GeriljaWorks har hjulpet Jordan i utformingen av to nye tannbørster i Deres barn-serien for å hjelpe barn til å utvikle gode vaner fra starten av tannbørstingen. De nydesignede børstene heter Step 2 og Step 3 og komplimenter deres eksisterende Step 1.

 

Step by Step – follows the development of the child. GeriljaWorks has helped Jordan design two new toothbrushes in their children series to help children develop good habits from the very start of brushing. The newly designed brushes is called Step 2 and Step 3 and compliments their existing Step 1.

Trinn 2 har en spesialutviklet timeglass som lærer barn fra 3 - 5 år å børste lenge nok, og dermed forbedre sin tannhelse. Den har også et signaturhull, som visuelt binder den til Step by Step familien, og fungerer som en multifunksjonell ergonomisk funksjon.

Trinn 3 er utviklet for 6-9 åringer. Utfordringen i denne alderen er at barnet har både melke- og permanente tenner, som gjør den ujevne plassering av bustens utforming enda viktigere. Trinn 3 har derfor et spesielt utformet aktiv børstehode utviklet for ujevne tenner og komplimenterer med et håndtak som gjør det enklere å nå disse vanskelige områder av munnen.

Jordan ser på sine tannbørster som high end tannlegeverktøy. Dette fører til omhyggelig testing, og re-testing av hver enkelt funksjon for å sikre et perfekt ergonomisk resultat. Tidlige modeller og testing spiller også en sentral rolle i alle GeriljaWorks' prosjekt. I dette tilfellet en mock up studie av barns grep og ergonomi.

Step 2 features a special developed sandtimer that teaches children from 3 – 5years how to brush long enough, thereby improving their dental health. It also features a signature hole, visually tying it in to the Step by Step family, and serves as a multifunctional ergonomic feature.

Step 3 is designed for 6 – 9 year olds. The challenge at this age is that the child has both milk and permanent teeth, the resulting uneven positioning of the teeth makes the bristle design even more important. Step 3 therefore has a special designed active tip developed for uneven teeth and a complimenting handle making it easier to reach those difficult spots.

Jordan sees their toothbrushes as high end dental tools. This leads to meticulously testing, and re testing of every feature ensuring a perfect ergonomic result. Early models and testing also plays a central role in every GeriljaWorks project. In this case a mock up study of children’s grip and ergonomics.

www.jordan.no

designpris-exel-300x185.jpg