WHO

HVEM

Vi er et industridesignkontor i Oslo, med nasjonale og internasjonale kunder. Vi er nysgjerrige personligheter, som er så heldige å ha vår hobby som vårt arbeid. Hver og en av oss har en ustoppelig trang til å gjøre produktene bedre, og vi drømmer om bedre løsninger, overbevisende estetikk og innovasjon.

We are a Oslo based industrial design consultancy working with national and international clients. We are curious personalities, that is fortunate enough to have our hobby as our work . All of us have an unstoppable desire to make products better, and we dream of better solutions, compelling aesthetics and innovation.

 

WHAT

HVA

Vi tilbyr tverrfaglige designprosesser som gir et helhetlig og målrettet resultat. Sammen med våre kunder oppnår vi dette gjennom en åpen tilnærming.

Vi ser ditt engasjement og din kunnskap som sentrale bidrag til designprosessen. Vi tør å stille de utfordrende spørsmålene, de som kan utgjøre forskjellen, og vi gir svarene fysisk form og funksjon.

Som gode håndverkere tegner vi og lager modeller, lager digital 3d modeller og utvikler prototyper, for å sikre et best mulig grunnlag for beslutninger.

We offer multi-disciplinary design processes that provide a comprehensive and targeted result. Together with our clients we achieve this trough an honest approach. 

We see your involvement and knowledge as essential contributions to the design process. We dear to ask the challenging questions, the ones that might make a difference, and we give the answers physical form and function.

As excellent craftsmen, we sketch, CAD, model and prototype everything we do, to ensure the best possible foundation for decisions. 

WHY

HVORFOR

Vi vet at vår prosess, og måten å arbeide på er et kraftig verktøy for å utvikle håndfaste resultater. Resultater som engasjerer, begeistrer og tilfredsstiller folk. Vi er business minded og resultatorienterte, og vi skreddersyr vår prosess etter dine behov.

We know that our process, and way of working is a powerful tool, developing tangible results. Results that engage, excite and satisfy people. We are business minded, and we tailor our efforts to your needs.

 

Design is a powerful tool, developing tangible results.
Results that engage, excite and satisfy people.