Markus Høy-Petersen  Senior Designer  markus@geriljaworks.no  (+47) 95 96 59 14  

Markus Høy-Petersen

Senior Designer

markus@geriljaworks.no

(+47) 95 96 59 14

MARKUS

Grunnla GeriljaWorks i 2005 sammen med Vibeke Sandemo. Markus er en hard core produktdesigner uteksaminert fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han har vært involvert i alle typer prosjekter, fra start til slutt. Han er kjent for sin fanatisk oppmerksomhet til detaljer, og hans evne til å fokusere på det som teller.

Founded GeriljaWorks in 2005 with Vibeke Sandemo. Markus is a hard core product designer graduated from Oslo School of Architecture and Design. Markus has been involved in all kinds of projects, from start to finish. He is known for his fanatic attention to detail, and his ability to focus on what matters.

   Vibeke Sandemo  Senior Designer / Manager  vibeke@geriljaworks.no  (+47) 47 61 86 49  

Vibeke Sandemo

Senior Designer / Manager

vibeke@geriljaworks.no

(+47) 47 61 86 49

 
Grow Certified

Grow Certified

VIBEKE

Vibeke grunnla GeriljaWorks i 2005 sammen med Markus Høy-Petersen etter endt utdanning ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun er en erfaren all round designer, og en begavet manager. Vibeke er kjent for sin evne til å sjonglere en rekke oppgaver samtidig, uten å miste fokus.

Vibeke founded GeriljaWorks in 2005 with Markus Høy-Petersen after graduation from Oslo School of Architecture and Design. She is an experienced all round designer, and a gifted manager. Vibeke is known for her ability to juggle a multitude of tasks simultaniously, without loosing focus.


   Anders Lilleby  Designer  anders@geriljaworks.no  (+47) 40 85 85 12

Anders Lilleby

Designer

anders@geriljaworks.no

(+47) 40 85 85 12

ANDERS

Anders uteksaminertes fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo våren 2012, med fordypning i produktdesign. Han er en hengiven designer med en bred bakgrunn fra filmarbeid, scenografi, og hard core produktdesign. Han har forkjærlighet for funksjonelle estetikk, og du vil ofte finne ham i verkstedet hvor han bygger mock-ups og prototyper.

Anders graduated from Oslo School of Architecture and Design in the spring of 2012, specialising in product design. He is a devoted designer with a wide background ranging from film work, scenography, and hard core product design. He has a love of functional aesthetics, and you’ll often find him in the workshop doing mock-up and modelling.

Tomas Brødreskift

Freelance

tomas@geriljaworks.no

(+47) 97 03 94 69

TOMAS

Siden 2006 har Tomas vært en pålitelig frilanser hos Geriljaworks. Hans brede erfaring med komplekst produkt design, har gitt ham en dyptgående innsikt i tekniske utfordringer, samt estetikk.

Since 2006 Tomas has been a reliable freelancer with the Geriljaworks team. His extensive experience with complex product design, has given him a well founded insight in engineering challenges, as well as the aesthetics.