VEGA Helmets

Geriljaworks bidro til omprofilering av Vega Hjelmer for det nordiske markedet. Vi utviklet en fornyet versjon av logoen, og definerte en mer dynamisk måte å implementere logo, grafikk og uttrykk for å styrke den totale identiteten til Vega.

Geriljaworks forbedret det totale uttrykk og identitet gjennom alle detaljer. Målrettet bruk av farger, tekstiler, tekstur og detaljer resulterte i en helt ny collection, uten å måtte endre produksjonsverktøyene til hjelmene.

 

Geriljaworks contributed to the rebranding of Vega Helmets for the Nordic market. We developed a renewed version of the logo, and defined a more dynamic way of implementing the logo trough graphic, strengthening the total identity of Vega.

Geriljaworks improved the total expression and identity trough all details. With a targeted use of colors, fabrics, texture and details a total new collection and expression was created, without renewing the hard shell of the helmets.

Trough styling, redesign of the logo and efficient use of graphics, colours and texture Geriljaworks managed to give the products a total new appearance without touching the hard shell at all.